RSS
 

Archiwum - Listopad, 2012

Znajomość tego prawa przyczynia się do …

29 lis

Emocje… jak cień w świetle lub odbicie w lustrze, zawsze są z nami. Emocje słabsze i bardzo silne, dobre i te złe, uświadomione lub nie, otaczają nas.

Wszechświat rządzi się pewnymi zasadami. Wszystko co postrzegamy ma swoje miejsce i czas. Wszystko ma swoją energię i porządek. Wszechświat składa się z proporcji i wzorów. I chociaż wzory nie przekłamują, to tylko nieliczni potrafią je odczytać.
Do nich należał niewątpliwie matematyk, który opisał pewien ciąg zwany Fibonacciego..
Jest to – ciąg liczb naturalnych określony rekurencyjnie w sposób następujący:
Pierwszy wyraz jest równy 0, drugi jest równy 1, każdy następny jest sumą dwóch poprzednich.
Formalnie:
Kolejne wyrazy tego ciągu nazywamy liczbami Fibonacciego. Kwestia, czy zaliczać zero do ciągu Fibonacciego, jest dyskusyjna. Część autorów rozpoczyna ciąg od [1].
Wyrazy  ciągu Fibonacciego to:
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181.
Ciąg został podany w 1202 roku przez Leonarda z Pizy zwanego Fibonaccim w swoim dziele Liber abaci jako rozwiązanie zadania o rozmnażaniu się królików. Nazwę „ciąg Fibonacciego” spopularyzował w XIX w. Édouard Lucas[2].
Tyle mówi nam Wikipedia ; http://pl.wikipedia.org/wiki/Ci%C4%85g_Fibonacciego
Niezwykłe odkrycie matematyka w XII wieku, można odnaleźć w wielu aspektach przyrody – krzywa fali, segmenty na skorupie ananasa, liczba pędów rośliny jednostajnie przyrastającej w latach, spirala muszelki. W słoneczniku możemy zaobserwować dwa układy linii spiralnych, wychodzących ze środka. Liczba linii rozwijających się zgodnie z ruchem wskazówek zegara wynosi 55 i tylko 34 skręconych w przeciwną stronę. Jest to niewątpliwie splątanie przyczyny i skutku, które nam podpowiada, że wszystko i wszyscy na siebie oddziałują.. Każdy czyn, każdy oddech, każda świadoma myśl – może mieć przełożenie w nas samych.
Kosmiczne koło ludzkości sprowadza się do promieniowania elektromagnetycznego i dużej sieci powiązań między ludźmi, czasem, zdarzeniami, przyrodą.
Oj! Gdybyśmy potrafili je dostrzec, życie przekroczyłoby najśmielsze oczekiwania.
Dlatego trzeba bacznie obserwować momenty….
Wszystko, co osiągamy w swoim życiu jest wynikiem kierunku skupienia. Jeśli nie skupiasz się na niczym, nie masz nic. Jeśli skupiasz się na tym, czego nie chcesz, na ogół właśnie to dostajesz (Hiobowe doświadczenia).
Wniosek;
Umysł nasz nie jest asertywny i dlatego nie poznaje słowa „nie”. Toteż dialog wewnętrzny typu, że czegoś nie pragnę może poprowadzić nas właśnie do tego. Działa on w podobny sposób jak działa lornetka. Nie możemy widzieć przez nią wszystkiego. Zauważamy tylko to, na czym się koncentrujemy. Dokładnie w ten sposób, gdy biorę lornetkę i obserwuję horyzont. Wówczas zatrzymuję się na tym, co mnie interesuje. Skupiona uwaga jest jak lupa celownika strzelca. Ty jesteś tym strzelcem.
Problem nasz polega na tym, iż cały czas mamy uwagę skupioną na czynieniu zamiast na istnieniu …
Kierunek skupienia i moc przyciągania sprawiają, że znacznie łatwiej możemy osiągać cele, do których nie znamy w pełni drogi.
Co to oznacza?
Wielu ludzi powstrzymuje się od działania, bowiem nie wie, jak dostać się z punktu, w którym są, do punktu, w którym chcieliby być.
Co sprawić może Prawo Przyciągania ?
Prawo przyciągania sprawia, że nie musisz znać wszystkich odpowiedzi. Swoim nastawieniem i pełną wiarą w to, że chcesz coś osiągnąć, kimś się stać, przyciągniesz sytuacje i ludzi, którzy Ci w tym pomogą. Niestety, może to także zadziałać w drugą stronę. Prawo przyciągania jest jak samospełniająca się przepowiednia, przyciągasz także zdarzenia, których się boisz i którym zbyt dużo poświęcasz myśli i uwagi.
Znalazłam ongiś taką wiedzę jaką odkrył William Walker Atkinson;
„Jesteśmy w wielkiej mierze ukształtowani przez to, jak postrzegamy swoje istnienie, czyli równowagę wynikającą z charakteru sugestii i myśli innych, które dosięgają nas albo bezpośrednio, za pomocą słownych sugestii, albo telepatycznie, za pomocą fal myślowych. Jednak nasze ogólne nastawienie psychiczne określa charakter fal myślowych otrzymanych od innych, jak również myśli, jakie emanują z nas. My odbieramy tylko takie myśli, które harmonizują z ogólnym nastawieniem psychicznym, jakie posiadamy; myśli, które nie są z nimi zgodne, mają na nas bardzo mały wpływ, jako, że nie wywołują w nas żadnej reakcji”.
I chociaż umysł nasz nie rozpoznaje słowa „nie”, to nie jest to równoznaczne z tym jak, my możemy oddziaływać na niego poprzez odbiór naszego istnienia.
Lecz i Prawo Przyciągania pomaga jedynie do pewnego momentu;

 
 
 

  • RSS