RSS
 

Archiwum - Grudzień, 2012

Co takiego mówi nam przesłanie Kabliona ?

08 gru

To przecież dzięki niemu otrzymaliśmy – my współcześnie żyjący ludzie, wiedzę do której dostępu broniono przez tysiące lat…

Co takiego mówi nam przesłanie Kabaliona ?

Wszystko co jest stwarzane – jest objęte PRAWEM BIEGUNOWOŚCI. Ma swój początek jak i będzie miało swój koniec. I to, że Wszechświat musi być uważany za rzeczywisty, a życie, działanie i myśl muszą być na tym etapie odpowiednio oparte – dowodzi tego, iż gdyby „Wszystko” wyobrażało Wszechświat, jako rzeczywistość, byłoby to nieszczęściem dla Wszechświata, gdyż nie istniałaby wtedy ucieczka z niższej płaszczyzny tworzenia na wyższą, czyli tzw przeskok dzięki doskonaleniu. Wówczas Wszechświat stałby się stały i rozwój byłby niemożliwy. „Wszystko” ma swój przejaw uzależniony od swojej płaszczyzny i praw.
Kiedy człowiek postrzega Wszechświat opierając się na zaprzeczaniu jego praw i życie jego przebiega na działaniu, natomiast cały Wszechświat jest dla niego tylko snem ( jak to niektórzy z nowo oświeconych głoszą ), wtedy tak się dla niego faktycznie on staje – jak myśli. Życie we Wszechświecie potrafi zataczać koło, w którym się co raz to inaczej potyka.. Człowiek o własnych siłach nie jest w stanie wyjść z niego poza okręg, gdyż jego rozwój został wstrzymany. Lecz jak wszystko w tym świecie ma zarówno początek, tak i tej wędrówki nadejdzie kiedyś koniec.
Jaki on będzie ?
Z powodu ignorowania praw naturalnych, którym człowiek był nieustannie poddawany – w końcowym etapie będzie zmuszony do przebudzenia się – poprzez bardzo ciężki upadek. A to przebudzenie będzie zapoczątkowaniem w nim samym zmian.
Czy możemy uniknąć ciężkiego upadku i bolesnego przebudzenia ?
Do pewnego stopnia tak. Taką nadzieję pozostawił nam sam Jeszua.. zsyłając nam na ziemię Pocieszyciela, którego sam nazwał Duchem Prawdy.
To on pozwala nam zrozumieć Prawdę przedstawianą jako absolutną i względną. Absolutna prawda głosi, iż tego Wszechświata NIE MA a względna podpowiada, że on wciąż JEST. Jest to paradoks boski z jakim mamy do czynienia w postrzeganiu.
Kiedy uchwycimy i zrozumiemy na czym polega boski paradoks absolutności i relatywności – wówczas nie popadniemy w iluzję półprawd.
I tak;
Pierwsza myśl, jaka pojawia się w umyśle myślącego człowieka, to ta, która uświadamia mu prawdę, że Wszechświat jest jedynie mentalną kreacją WSZYSTKIEGO.
A WIĘC WSZYSTKO CO W SOBIE ZAWIERA JEST JEDYNIE ILUZJĄ.
Lecz za moment odczuwamy w sobie sprzeczność, czyli odrzucamy tą ideę, która głosi iż wszystko przemija i na powrót rodzi się. Ale jest to odniesienie do „Wszystkiego”które znajduje się poza Wszechświatem.
Nauki hermetyczne wyjaśniają to, że wszystko co ma swój początek i koniec, musi być w pewnym sensie nierzeczywiste i nieprawdziwe. Zgadza się nawet z takim postrzeganiem nasze serce…
Biblia przedstawia to w wypowiedzi Salomona ;
„Wszystko pięknie uczynił w swoim czasie, nawet wieczność włożył w ich serca; a jednak człowiek nie może pojąć dzieła, którego dokonał Bóg od początku do końca.”
Kaznodziei 3;11
„Z absolutnego punktu widzenia nic nie jest rzeczywiste poza WSZYSTKIM, niezależnie od tego, w jakim znaczeniu myślimy czy dyskutujemy na ten temat. Niezależnie od tego, czy Wszechświat jest tworzony z materii, czy jest on mentalnym wytworem umysłu WSZYSTKIEGO – jest on niesubstancjalny, nietrwały, jest rzeczą podlegającą czasowi, przestrzeni i zmianie.”
- Kybalion
Zanim ocenimy hermetyczną koncepcję mentalnej natury Wszechświata winniśmy przemyśleć wszystkie inne koncepcje i zobaczyć czy nie jest to i ich prawda. Nasze postrzeganie Wszechświata dokonujemy poprzez skończony umysł, a doświadczamy go poprzez śmiertelne zmysły. Dla nas Wszechświat jest jak najbardziej rzeczywisty i za takiego winniśmy go uważać. Natomiast rozpoznając absolutny punkt widzenia, nie możemy popełniać i zaprzeczać faktom i zjawiskom jakie postrzegamy poprzez śmiertelne zmysły.
Pomoże w tym nam ..
Pamiętanie, iż nie jesteśmy WSZYSTKIM,  a więc nie jesteśmy Umysłem, jaki znajduje się poza tym Wszechświatem … jak to niektórzy z nas twierdzą.
Franz Bardon, który potrafił ujrzeć więcej niż przeciętny człowiek tak to opisał ;
„Obrazując to odpowiednim przykładem, wszyscy rozpoznajemy fakt, że materia „istnieje” dla naszych zmysłów – w przeciwnym razie źle na tym wyjdziemy. A jednak nawet nasze skończone umysły rozumieją stanowisko, że z naukowego punktu widzenia materia nie istnieje – to, co nazywamy materią, jest jedynie skupieniem atomów, które są jedynie zgrupowaniem jednostek mocy, nazywanych elektronami czy „jonami”, wibrujących w stałym ruchu okrężnym. Kopniemy kamień i czujemy to uderzenie – zdaje się ono być rzeczywiste pomimo tego, iż wiemy, że jest jedynie tym, co opisaliśmy przed chwilą. Lecz pamiętaj, że nasza stopa, która czuje uderzenie poprzez działanie naszego mózgu, jest również materią, więc składa się z elektronów; tak samo jak materią jest nasz mózg. A gdyby nie działanie naszego umysłu, nie znalibyśmy wcale ani stopy, ani kamienia.”
Nie potrzebujemy więc zastanawiać się nad zjawiskiem iluzji. Rozpoznając prawdziwą naturę Wszechświata, zaczniemy poszukiwać zrozumienia i pojęcia jego mentalnych praw, przez co podążymy do miejsca, w których używanie ich ukaże nam nasz rozwój.. a gdy będziemy podróżować przez kolejne płaszczyzny istnienia zaczniemy wówczas doceniać Stwórcę jako Ojca.
Prawa Wszechświata są niemniej „żelaznymi prawami” z powodu swojej mentalnej natury. Wszystko, za wyjątkiem WSZYSTKIEGO, jest nimi związane. To, co jest w NIESKOŃCZONYM UMYŚLE WSZYSTKIEGO, jest RZECZYWISTE w stopniu ustępującym jedynie samej Rzeczywistości istniejącej w naturze WSZYSTKIEGO.
Dlatego ;
Nie bądźmy niepewni ani zmartwieni – wszyscy jesteśmy STALE UTRZYMYWANI W NIESKOŃCZONYM UMYŚLE WSZYSTKIEGO i nie ma tu nic, co mogłoby nas skrzywdzić ani czego mielibyśmy się obawiać. Na zewnątrzWSZYSTKIEGO nie istnieje żadna siła, która mogłaby na nas oddziaływać. Możemy zatem być spokojni i bezpieczni. Gdy zostanie to zrozumiane, wówczas świat będzie pełen komfortu i bezpieczeństwa. Wtedy „spokojnie i cicho śpimy usypiani w kołysce głębi” – pozostajemy bezpieczni na dnie oceanu nieskończonego umysłu, który jest WSZYSTKIM. We WSZYSTKIM naprawdę „żyjemy, poruszamy się i posiadamy swoje istnienie”.
Ci co tam dotarli głośno nam mówią ; Nie lękajcie się !
Ps. Nie mogę wstawić linku do wyjaśnienia wyrażenia Wszystkiego wobec tego podaję go poniżej…

 

 
 

  • RSS