RSS
 

Archiwum dla kategorii ‘Bez kategorii’

Cztery światy i cztery różne postrzegania ich..

15 paź
Koncepcja różnych form, „płaszczyzn” postrzegania świata w którym żyjemy bierze się z różnorodności naszych własnych przekonań odnośnie tego, czym jest rzeczywistość oraz jak funkcjonuje nasz umysł. Tak naprawdę niewiele potrafimy powiedzieć o świecie – poza tym, że jest, i jest jaki jest. Doświadczamy świata za pośrednictwem zmysłów, z których to informacji nasz umysł tworzy pewną całość. We wszystkich niemal spostrzeżeniach dotyczących świata można dostrzec cztery doświadczalne , czyli odczuwalne poziomy jego istnienia.
I tak;
1. Z pierwszego poziomu doświadczania t.zw. światem obiektywnym – postrzegamy go w oparciu o założenie, że wszystko jest oddzielone; ten sposób postrzegania znamy niemal wszyscy.
2. Doświadczanie drugiego poziomu – przedstawia nam świat subiektywny – postrzegany w oparciu o założenie, iż świat jest energią, z czego wynika że wszystko jest połączone, nasze ciało energetyczne znajduje się w ciągłym przepływie energii z i do otoczenia; ten sposób postrzegania wykorzystują bioenergoterapeuci, oraz ci , którzy którzy widzą wokół siebie aurę, lub ją potrafią wyczuć. Stan ten niejednokrotnie jest postrzegany zupełnie nieświadomie, lecz jego wyraz możemy usłyszeć poprzez słowa; „czuję się dziś rześki i pełen energii”, „muszę podładować akumulatory”. Z takimi wypowiedziami spotkamy się poprzez doświadczanie świata jako energii.
3. Doświadczanie trzeciego poziomu wiąże się z tym , iż świat kojarzy nam się z symbolami. Zakładamy, iż wszystko co dostrzegamy jest symbolem czegoś innego. Skąd znamy ten sposób postrzegania świata? Znamy go ze snów, wspomnień oraz wróżb.. jak i również przepowiedni.
4.Doświadczanie czwartego poziomu to, inaczej można nazwać, iż jest to postrzeganie Holistyczne, oparte na założeniu, że cały wszechświat jest jednością. Ja go postrzegam najczęściej poprzez odczuwające okoliczność istnienia – serce. Najczęściej pojawia się on we mnie odruchowo – poprzez identyfikację z jakąś rzeczą, zachowaniem lub ideą. Przykładem może być tu odruch uśmiechania się, kiedy inni śmieją się lub naśladowanie zachowań, jak też głębsze przeżywanie tego co nas łączy.
Musimy o jednej bardzo ważnej rzeczy wiedzieć, iż te cztery płaszczyzny doświadczania tak różniących się światów istnieją w nas cały czas. Zaobserwowałam taką ciekawą rzecz, iż pomiędzy nimi poruszam się niejednokrotnie całkowicie nieświadomie i działam w zależności od tego jaki cel pragnę osiągnąć. Jeżeli do osiągnięcia celu wybieram jeden z nich, wówczas pozostałe są dla mnie nie istotne.
Patrząc z doświadczania świata obiektywnego, pozostałe sposoby interpretacji rzeczywistości stają się jedynie sztucznymi konstrukcjami myślowymi, których powstawanie ułatwione jest poprzez specyficzne skłonności naszego mózgu. Z punktu subiektywnego świat fizyczny staje się przejawem pewnych aspektów energii i ich przepływów, formy postrzegane w symbolicznym poziomie postrzegania są związane z wzorami energii, natomiast świat jedności wynika z wspólnej natury wszystkich energii jakie mają swój przejaw w świecie.
Z punktu widzenia świata symbolicznego, świat fizyczny i świat energii to specyficzne sny śnione przez symbol całości, pełni samoświadomość - „jestem” z czwartego poziomu. Z punktu widzenia świata holistycznego, wszystkie pozostałe światy są stanami świadomości wszechobecnego „jestem” i wewnętrznym ruchem treści obecnych w tym umyśle.
Należy zwrócić uwagę że na każdym z tych poziomów obowiązuje związek między sposobem postrzegania a wewnętrznymi wzorami, przekonaniami: w świecie obiektywnym.
Postrzeganie zależy od nawyków wzorców napieć mięśniowych (czyli jak jesteśmy przyzwyczajeni), w świecie subiektywnym to, co postrzegamy jest naszą reakcją na odczuwane energie, w świecie symbolicznym nasze przekonania (wzory) manifestują się bezpośrednio jako postacie i zdarzenia, natomiast w świecie holistycznym przekonania określają z czym się identyfikujemy (utożsamiamy) i co z tego utożsamienia potrafimy wewnętrznie odebrać(a w rezultacie zmienić).
Z modelu postrzegania czterech sposobów wynika sposób przeprowadzania zmian wzorców (np. w celu uzdrowienia, czy kreacji zdarzeń): W jedności (utożsamiając się) z wzorcem, który chcę zmienić – używam wyobrażeń, postaw i słów odzwierciedlających symbolizujących pożądany przeze mnie efekt prosty przykład: naśladowanie postaw i zachowań  osób mnie bliskich mentalnie.
Niejednokrotnie na tym forum zarzucano mi przywiązanie do postaw wynikających ze zrozumienia przeze mnie osobistego Biblii. Lecz to utożsamianie się z jej niektórymi postaciami, wynikało z moich własnych przekonań do nich samych..
Czym bardziej zagłębiam się w myślach .. to dostrzegam iż, świat przepełniony jest tajemnicami i nawet moje własne uczucia, które sama generuję – nie mają niekiedy logicznego wytłumaczenia. Jestem częścią wszechświata, który trudno mi jest zdefiniować i tym samym zdefiniować nas samych, nasze „ja”. Każdy z nas jest inny i każdy z nas postrzega inaczej rzeczywistość, która nas otacza. Jeżeli znajdziemy w sobie bliskość.. to tak jak byśmy odnaleźli wieczność..
Utkwiły mi pewne słowa, a może i prawda wypowiedziana ustami człowieka, którego życie toczyło się wśród mędrców;

 
 

  • RSS